آموزش رایگان سیستم خورشیدی

اموزش رایگان سیستم خورشیدی

برگزاری اولین دوره آموزش رایگان سیستم خورشیدی در مجتمع آموزش عالی صنعت آب و برق اصفهان در سال 97 با مشارکت شرکت پاک نیرو سولار برگزار شد.

اموزش رایگان سیستم خورشیدی

 

آموزش رایگان سیستم خورشیدی اصفهان

 

اموزش رایگان سیستم خورشیدی

 

آموزشهای پر بازدید:

دیدگاه شما