تفاوت بین یک باتری اتومبیل معمولی سرب اسید و یک باتری خورشیدی

تفاوت بین یک باتری اتومبیل معمولی سرب اسید و یک باتری خورشیدی

در سیستم های خورشیدی منفصل از شبکه یکی از چالش های اصلی انتخاب باتری است.در بعضی از سیستم ها دیده شده باتری اتومبیل معمولی سرب اسید به کار رفته است.حال این باتری با باتری خورشیدی رایج چه تفاوتی دارد؟

هر دو باتری اتومبیل و باتری های خورشیدی، باتری های سرب اسید هستند.

باتری خورشیدی طراحی شده است تا یک مقدار ثابت جریان را در طول مدت زمان طولانی فراهم کند.

باتری مورداستفاده در سیستم‌های خورشیدی به علت استفاده مداوم هر روز از آن‌ها در درجه اول باید دارای طول عمر بالا باشند. به طور کل طول عمر یک باتری بر حسب تعداد سیکل شارژ و دشارژ و میزان سطح دشارژ باتری بیان میشود.

در سیستم های خورشیدی باتری ها در طول روز توسط پنل شارژ و در طول شب توسط مصرف کننده دشارژ می شوند. لذا هر شبانه روز یک سیکل شارژ و دشارژ برای باتری محسوب می شود. در نتیجه طول عمر باتری مذکور برابر ۱۵۰۰ روز است که در حدود ۴ سال خواهد بود .

در طراحی یک سیستم خورشیدی سطح دشارژ باتری توسط طراح باید به گونه ای در نظر گرفته شود که طول عمر باتری بسیار کوتاه نباشد.در صورتی که باتری تا سطح ۸۰ درصد دشارژ شود تنها قادر به تامین ۵۰۰ سیکل خواهد بود و این به معنای تنها یکسال و نیم طول عمر مفید برای باتری است.

باتری خودرو طراحی شده است تا مقدار زیادی از جریان را برای مدت کوتاهی فراهم کند. بنابراین باتری خودرو می تواند تمام عمر خود را بدون هیچ گونه تخلیه بیش از 20 درصد از ظرفیت کل آن، تخلیه کند. با استفاده از این روش، یک باتری خودرو می تواند چندین سال عمر كند.

باتری‌های خودرو در صورتی که تنها چند بار به طور کامل دشارژ شوند طول عمر آن‌ها بسیار کاهش می‌یابد و مستهلک خواهند شد. در سیستم‌های خورشیدی پس از روز‌های ابری باتری ممکن است تا عمق ۸۰ درصد دشارژ شود و باتری باید قابلیت تامین بار را در این شرایط داشته باشد.

در سیستم‌های فتوولتاییک باتری‌های یک بار مصرف جایگاهی نداشته و تنها از باتری‌های قابل شارژ در این سیستم‌ها استفاده می‌گردد. در زیر برخی از انواع باتری‌های قابل شارژ ذکر گردیده:
Lead-acid battery
Lithium-ion battery
Nickel-cadmium battery
Nickel-iron battery
Nickel metal hydride battery
Nickel-zinc battery
Sodium-ion battery

در اغلب سیستم‌های خورشیدی به علت پر هزینه بودن دیگر انواع باتری‌های قابل شارژ، از باتری‌های سرب اسید استفاده میشود، تنها در معدود موارد از باتری‌های نیکل کادمیوم یا انواع دیگر آن برای ذخیره انرژی استفاده میشود که کاربرد‌های خاص دارند.

توجه:تا حد امکان سعی شود ازباتری های خودرو در سیستم های خورشیدی استفاده نشود

دیدگاه شما

یک دیدگاه