عملکرد دیود بای پس در پنل‌های خورشیدی

✅عملکرد دیود بای پس در پنل‌های خورشیدی

🔹دیودهای بای پس (Bypass) به صورت موازی با سلول­‌ها قرار گرفته و در حالت عادی عملکرد سلول­‌ها، در ناحیه بایاس معکوس قرار دارد و چنانچه سلولی دچار سایه شود همانند سلول شماره 4 در شکل فوق، این دیودها به صورت مستقیم بایاس شده و روشن خواهد شد و بدین ترتیب مانع از آن خواهند شد که کل پنل خورشیدی از مدار خارج شود.

🔹نکته دیگری که باید بدان اشاره داشت، این است که به دلیل مسائل فنی و اقتصادی، امکان استفاده دیود Bypass به ازای هر سلول وجود نداشته و لذا برای چندین سلول از یک دیود Bypass استفاده می­‌شود.

دیدگاه شما